Polska   |   malopolskie   |   limanowski BIP  | Podwórko IAP | Poczta    
Strona główna > Wybory 2006
     
: odwiedzin serwisuWybory Samorządowe 12 listopad 2006r.

I N F O R M A C J A

 

 

Wójta Gminy Łukowica

z dnia 20 września 2006r.

 

 

o okręgach wyborczych ich granicach  i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

 

 

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/196/02 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie podziału obszaru Gminy Łukowica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łukowica (Dz.Urz.Woj.Małop.Nr 132 poz.2048)- Wójt Gminy Łukowica podaje do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej na terenie Gminy Łukowica, w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.:

 

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu (sołectwa wchodzące w skład okręgu)

Liczba radnych wybieranych w okręgu

Okręg Nr 1

Sołectwo Jadamwola

1

Okręg Nr 2

Sołectwo Jastrzębie

1

Okręg Nr 3

Sołectwo Łukowica

3

Okręg Nr 4

Sołectwo Młyńczyka

2

Okręg Nr 5

Sołectwo Owieczka

1

Okręg Nr 6

Sołectwo Przyszowa I

2

Okręg Nr 7

Sołectwo Przyszowa II

1

Okręg Nr 8

Sołectwo Roztoka

1

Okręg Nr 9

Sołectwo Stronie

2

Okręg Nr 10

Sołectwo Świdnik

1

 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest:

Urząd Gminy w Łukowicy, 34-606 Łukowica 334

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                             inż. Czesława Rzadkosz

IAP - PORTAL 2 - UG ŁUKOWICA wszelkie prawa zastrzeżone © 2007